ข่าวสารและกิจกรรม

ลูกค้ามั่นใจขึ้นอีกระดับได้เลยค่ะ ครูฝึกสอนทุกท่านได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะ อีกทั้งยังมีมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด

ครูฝึกสอนทุกท่านได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะ ลูกค้ามั่นใจขึ

อ่านต่อ >>

กรมอนามัย CLEAN Together คนไทยรวมพลังป้องกันโรค COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน คุณลูกค้า และคนที่ใช้บริการโรงเรียนสอนขับรถ ไอดีไดร์ฟเวอร์

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน คุณลูกค้า และคนที่ใช้บริกา

อ่านต่อ >>

บุคลากรบริษัท ไอดีไดรฟ์ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

วันที่ 10 เมษายน 2563 ณ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ >>

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คณะองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 20

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้&nb

อ่านต่อ >>

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการพัฒนาโปรแกรมบ

อ่านต่อ >>

กรมเทคโนโลยี ดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สปป.ลาว เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ท่านสุลิยา แสง

อ่านต่อ >>