ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้บริหาร บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ร่วมประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาและส่งเริ่มการใช้เทคโนโลยีและนวัฒกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือ

อ่านต่อ >>

ศูนย์อบรมเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ Training Zenter (TZ) ได้จัดอบรมหลักสูตรขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยใช้หลักสูตร สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตเลียม ทีพีทีไอ (TPTI)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 บริษัท ไอดีไดร์ฟ จำกัด และศูนย์อบ

อ่านต่อ >>

การจัดงานโปรโมทอากาศยานไร้คนขับ (โดรนเกษตร) โดยสถาบันอากาศยานไร้คนขับ Drone TTC (โดรนทีทีซี) บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 จังหวัดนนทบุรี โดยสถาบันอากาศย

อ่านต่อ >>

สถาบันอากาศยานไร้คนขับ Drone TTC (โดรนทีทีซี) โดย บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ได้มีการส่งมอบอากาศยานไร้คนขับ (โดรนเกษตร) แก่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชน จ.นนทบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 จังหวัดนนทบุรี โดยสถาบันอากาศย

อ่านต่อ >>

เกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ DEPA จัดอบรมสอนนักบินโดรนเพื่อการเกษตรแบบมืออาชีพ ภายใต้สถาบันอากาศยานไร้คนขับ Drone TTC (โดรน-ทีทีซี) โดยบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด

วันที่ 5 เมษายน 2565 จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดน

อ่านต่อ >>

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้าร่วมหารือ กับบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เรื่องการทดสอบฝีมือแรงงานในประเภทต่างๆ

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2565 ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ไอด

อ่านต่อ >>

ลูกค้ามั่นใจขึ้นอีกระดับได้เลยค่ะ ครูฝึกสอนทุกท่านได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะ อีกทั้งยังมีมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด

ครูฝึกสอนทุกท่านได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะ ลูกค้ามั่นใจขึ

อ่านต่อ >>

กรมอนามัย CLEAN Together คนไทยรวมพลังป้องกันโรค COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน คุณลูกค้า และคนที่ใช้บริการโรงเรียนสอนขับรถ ไอดีไดร์ฟเวอร์

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน คุณลูกค้า และคนที่ใช้บริกา

อ่านต่อ >>

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คณะองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 20

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้&nb

อ่านต่อ >>

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการพัฒนาโปรแกรมบ

อ่านต่อ >>

กรมเทคโนโลยี ดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สปป.ลาว เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ท่านสุลิยา แสง

อ่านต่อ >>