ID Driver ได้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือ เริ่มวางแผนการเรียนการสอน ณ สาขามหาสารคาม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ ID Driver บริหารงานโดยบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด โดยคุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการ โดยมีท่านอาจารย์เฉลิมชัย หุ่นนาครินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายหลักสูตร และนางสาวธารทิพย์ บุตรวงค์ ผู้จัดการและหัวหน้าสาขาโรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ ID Driver (ไอดี ไดรฟ์เวอร์) สาขามหาสารคาม ได้จัดประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนการสอนขับรถเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข และรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน


และเรื่องที่สำคัญที่สุดต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนเรื่องการผ่าตัดสมองของลูกชายครูธณัฐภรณ์ จนกระทั่งการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ซึ่งอาการน้องเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารที่มีความห่วงใยและได้ฝากนมสดมาให้กับน้อง ในนามตัวแทนของเจ้าหน้าที่และครูฝึกทุกท่าน ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด