กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้าร่วมหารือ กับบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เรื่องการทดสอบฝีมือแรงงานในประเภทต่างๆ

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2565 ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ไอดีไดร์ฟ ขอนแก่น ได้ต้อนรับ คณะท่านประทีบ ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

นายพรพจน์ คงสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ นายเกษม สมสมัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธีร์  ศรีอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล นายจรินทร์ พรมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้เข้าร่วมหารือ กับ คุณสุทธิสมร แสงสุรศักดิ์ชัย และคณะผู้บริหาร บริษัทไอดีไดร์ฟ จำกัด เรื่องการทดสอบฝีมือประเภทต่าง ๆ ที่ทางภาคเอกชน สามารถดำเนินการได้มาตรฐานเดียวกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดเพื่อแบ่งเบาภาระกิจของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป ณ สถานที่ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ไอดีไดร์ฟ ณ ห้องไอดีรูม มีการเข้าร่วมหารื้อ เกี่ยวกับการทดสอบฝีมือแรงงาน ประเภทต่างๆให้ได้ มาตรฐานเดียวกับ พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อการันตีฝีมือของแรงงาน ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยได้รับการบรรยายจากวิทยากรที่มีความรู้ และชำนาญการจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยในการทดสอบครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มาบรรยายและให้การอบรมเพื่อให้แรงงานได้มาตรฐานและสามารถการันตี ฝีมือของแรงงาน ในประเภทต่างๆ

โดยทั้งนี้ทางบริษัทไอดีไดร์ฟ จำกัด ต้องขอขอบคุณคณะ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายการอบรมแรงงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

                อยากหัดขับรถต้องมาเรียนกับเราที่นี่!!!!!!!!!!!!!!!!!! สถาบันสอนขับรถที่ได้มาตรฐาน ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครูฝึกได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทุกคน

ที่อยู่ ไอดีไดร์ฟเวอร์สาขาโนนทัน : https://goo.gl/maps/8SoHqmYUtVQkSGdY9

ที่อยู่ ไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขาเลี่ยงเมือง : https://goo.gl/maps/gbLbbXmpBqSGFppXA

สาขาเคหะ,สาขาแก่งคอย จ.สระบุรี, สาขามหาสารคาม

โดยเปิดทำการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00

นอกจากไอดีไดร์ฟเวอร์ จะสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่แล้วเรายังมี บริการต่อทะเบียน/ภาษีแล้ว ประกันภัย ตรวจสภาพรถ อีกด้วย

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด