บุคลากรบริษัท ไอดีไดรฟ์ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

Employees of ID Drives donated blood to the Mobile Blood Donation Unit of the 7th Khon Kaen Health Center and Khon Kaen Center Hospital.

วันที่ 10 เมษายน 2563 ณ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด สำนักงานใหญ่ บุคลากรจำนวนมากสมัครใจร่วมด้วยช่วยกัน บริจาคโลหิตให้กับหน่วยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการสำรองเลือดที่ขณะนี้เกิดวิกฤตขาดแคลนเลือด สำหรับรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์ Covid – 19 โรคโลหิตจาง การผ่าตัดต่างๆ และอุบัติเหตุ หากมีหน่วยงานใดหรือผู้ที่มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคโลหิต สามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้ที่เบอร์ 062-1973777

On April 10, 2020, at ID Drive Company Limited, the head office, many personnel voluntarily joined together. Donate blood to the Mobile Blood Donation Unit of the 7th Khon Kaen Health Center and Khon Kaen Center Hospital to support the blood reserves that are currently facing the blood shortage crisis For supporting patients in the situation of Covid-19, anemia, various surgeries and accident If there is any agency or people with faith who want to donate blood can contact with the staff of the Health Center 7 Khon Kaen

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด