บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU)

นางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้

23 ก.ย.2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น และบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านพลังงาน(ยานยนต์ไฟฟ้า) หลักสูตรผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) หลักสูตรด้านโลจิสติกส์ หลักสูตรด้านฝีมือแรงงานและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น และนางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ร่วมลงนามในครั้งนี้

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด