สงกรานต์ 2565 ห่อความห่วงใย ยินดีผู้ให้ สุขขีผู้รับ กับ บริษัท ไอดีไดร์ฟ จำกัด

ในวันที่ 13-15 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการ ตรอ.ไอดี บริหารงานโดย บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด นำโดย คุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย และคุณกมลศรี แสงสุรศักดิ์ ได้จัดโครงการ สงกรานต์ 2565 ห่อความห่วงใย ยินดีผู้ให้ สุขขีผู้รับ กับ บริษัท ไอดีไดร์ฟ จำกัด ช่วงวันสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ประชาชนจะจัดให้มีกิจกรรมที่ถือปฏิบัติเป็นกิจกรรมสมัครสมานในครอบครัว ชุมชน ในงานเทศกาลนี้ แสดงออกด้วย ความพร้อมเพรียงในการตระเตรียมการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษและบุพการี การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ซึ่งถือเป็นสำคัญในเทศกาลประเพณี

จากประเพณีสงกรานต์ ที่ผ่านมาทางผู้บริหารมีความตั้งใจอย่างสืบสารประเพณีผ่านการส่งมอบความยินดี ความสุข และความสดชื่น เพื่อคลายร้อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยการส่งของขวัญ เป็นชุดเซตผ้าเช็ดขนหนูพรีเมียม ไปถึงบ้านผู้สูงอายุและครอบครัวของพนักงาน บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ที่ทางบริษัทฯได้ตั้งใจส่งไปให้โดยผ่านการมอบโดยเจ้าหน้าที่และพนักงานศูนย์ ตรอ.ไอดี สาขามหาสารคาม , ศูนย์ ตรอ. ไอดี สาขาขอนแก่น และโรงเรียนสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขาโนนทัน (สนง.ใหญ่)

ทั้งนี้เทศกาลวันหยุดยาวช่วงฤดูร้อนของไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นเทศกาลสำคัญยิ่งของทุกคนที่รอการกลับไปทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัว ผู้บริหารจึงได้เห็นความสำคัญสอดคล้องกับทุกคนพร้อมทั้งยังขอขอบพระคุณทุกๆคำอวยพรที่ได้รับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ และในนามกรรมผู้จัดการ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ผู้อำนวยการ ศูนย์ ตรอ.ไอดี และผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ ขออวยพรให้เทสกาลสงกรานต์ ตรงกับฤดูร้อนไทยในปี 2565 จงมีแต่ความร่มเย็น ราบรื่น มั่งคั่ง ร่ำรวย สุขภาพแข็งแรงตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนขอให้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างสวัสดิภาพทุกท่านค่ะ

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด