ตรวจสอบสภาพรถ

สาขาหน้าหมู่บ้านการเคหะ

 • 61 หมู่ 11 ถนนเจนจบทิศ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • (043) 223556
 • (043) 223556

สาขาถนนมะลิวัลย์
(หน้าหมู่บ้านเบสโฮม 3)

 • 20 หมู่ 16 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • (043) 238383
 • (043) 238337
 • (043) 238383

(043) 238383 สาขาถนนศรีจันทร์

 • 29/11 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • (043) 223300
 • (043) 271600
 • (043) 223300

สาขาถนนมิตรภาพ

 • 104/28 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • (043) 224828
 • (043) 224828

สาขาในปั๊ม ปตท.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • 104/28 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • 086-4513995