มอบของที่ระลึก จากประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 เดือนมกราคม 2566 ท่านประธานสภาอุตสาหกรรม และคณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ท่าน ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ได้มีโอกาส เข้ามาเยี่ยมชมบริษัทไอดีไดรฟ์ และมอบของที่ระลึกให้กับ คุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย ครั้งนี้ทางผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กร บริหารงานโดย คุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการ  และ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด  เข้าร่วม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ทาง บริษัทไอดีไดรฟ์ ขอกราบขอบพระคุณ ท่านประธานสภาอุตสาหกรรม เป็นอย่างยิ่งค่ะ

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด