การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ลงนาม MOU ระหว่างมูลนิธิซิดเคอร์-เฟอร์แคป กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัทไอดีไดรฟ์ จำกัด

MOU Develops Human Research Ethics Management Program

เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุม อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิซิดเคอร์-เฟอร์แคป กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทไอดีไดรฟ์ จำกัดได้มีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โดย ประกอบด้วย 
1. รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงจันทรา เหล่าถาวร ประธานมูลนิธิทซิดเคอร์-เฟอร์แคป
3. นางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย  ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด 

MOU Develops Human Research Ethics Management Program

 

รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารจัดการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน จะทำให้การบริหารจัดการมีความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์มากยิ่งขึ้น การที่เกิด MOU ในวันนี้ จึงเป็นความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานของทุกฝ่าย

   นางสุทธิ์สมร  แสงสุรศักดิ์ชัย  ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัท ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติที่ได้ร่วมมือในการพัฒนาระบบโปรแกรม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศระดับชาติ ที่มีชื่อเสียงด้านการแพทย์เป็นอย่างมาก และ มูลนิธิซิดเคอร์-เฟอร์แคป ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยมนุษย์  ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว เป็นโปรแกรมต้นแบบที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อการบริหารจัดการและเชื่อมต่อกับระบบโปรแกรมของสถาบันภาคีต่างๆ และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างมาก ทำให้สามารถบริหารจัดการด้านจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ บริษัท มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งจากภาคเอกชนในการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศไทย ในการเข้าสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์  ผลิตนวัตกรรมด้านสุขภาพ อาจนำสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด