ศูนย์ฝึกอบรม Training Zenter (TZ) จัดอบรม พนักงานขับรถปฏิบัติการบริการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล E.V.O.C.

ศูนย์ฝึกอบรม Training Zenter (TZ)  ได้บรรจุหลักสูตรพนักงานขับรถปฏิบัติการบริการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล E.V.O.C. ซึ่งบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ให้เป็น 1ในบริษัทเอกชนที่สามารถดำเนินกิจการการอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้ 

จากวันที่ 11-12  พฤษภาคม 2565  ที่ผ่านมาได้จัดอบรม ณ  ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ ไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขาลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี ท่านอาจารย์เฉลิมชัย หุ่นนาครินทร์ทร ผู้อำนวยการสถาบันสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ไอดีไดร์ฟเวอร์ เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ โดยมีหน่วยงานจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรหลักสูตรพนักงานขับรถปฏิบัติการบริการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล E.V.O.C. จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า (จันทบุรี) โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง (กระบี่) โรงพยาบาลเทพธารินทร์ (กรุงเทพฯ) และพนักงานจาก บริษัท ชัยภูมิเมดิคอล จำกัด จากความมั่นใจในคุณภาพของการจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ศูนย์อบรมเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ Training Zenter (TZ) ได้สั่งสมประสบการณ์ในการให้บริการ การจัดอบรมหลักสูตรแบบ Course Design ให้ตรงกับผู้เรียนแต่ละรุ่นให้ได้มากที่สุด 

ได้ตั้งเป้าหมายการอบรม พนักงานขับรถปฏิบัติการบริการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล E.V.O.C. ให้ได้อย่างน้อย 1,000 คนในปี 2565 นี้ มีแผนขยายศูนย์การอบรมไปในพื้นที่มีกลุ่มลูกค้าหลักในต่างจังหวัด อาทิ เช่น สุราษฎร์ธานี สงขลา และจังหวัดที่มีสถาบันสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ ไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขาขอนแก่น มหาสารคาม สระบุรี และปทุมธานี เพื่อให้เข้าใกล้การรับริการจากลูกค้ามากที่สุดทาง ตามความตั้งใจที่ว่า “มุ่งเน้นคุณภาพงานให้บริการด้วยเทคโนโลยี บริหารจัดการให้มีมาตรฐานตามที่ได้รับการรับรอง​”

บทความ : เอื้อการย์ จีราพรชัยภัทร

ภาพ : ครูชัยพันธุ์ แสงเรือง

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด