สถาบันอากาศยานไร้คนขับ Drone TTC (โดรนทีทีซี) โดย บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ได้มีการส่งมอบอากาศยานไร้คนขับ (โดรนเกษตร) แก่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชน จ.นนทบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 จังหวัดนนทบุรี โดยสถาบันอากาศยานไร้คนขับ Drone TTC (โดรนทีทีซี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA) ได้มีการส่งมอบอากาศยานไรคนขับ (โดรนเกษตรนกเอี้ยง )แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศุนย์ข้าวชุมชน ตำบล บ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลาแรงงาน โดยสามารถพ่นยา/ปุ๋ย การรดน้ำ การใช้ฮอร์โมน การถ่ายภาพวิเคราะห์ หรือตรวจโรคพืช และควบคุมคุณภาพการผลิตได้อย่างแม่นยำ สามารถทำงานโดยขึ้นบินครั้งหนึ่งได้ 20-25 ไร่ต่อชั่วโมง

โดยมีคุณสิทธิชัย สุวรรณนุรักษ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA) ได้ทำการสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สถาบันอากาศยานไร้คนขับ Drone TTC (โดรนทีทีซี) โดย บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด มีคุณสุทธิสมรแสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการ ซึ่ง คุณฉายแสง แก้วก่า ฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Department) เป็นตัวแทน นายสุเมธ โพทอง ครูฝึกโดรน (Instructor training drones) และได้ทำการส่งมอบ จากบริษัท ATI

โดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ทำการชำระเงินงวดแรกให้ทาง บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เป็นเงินจำนวน 150,000 บาท ซึ่งงวด ที่ 2 นี่ได้มีการทำข้อตกลงกันว่าจะจ่ายตอนเข้าอบรมช่วงต้นเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้คุณสิทธิชัย สุวรรณนุรักษ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้สนใจตู้ Internet of Things (IOT) เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร เป็นจำนวนทั้งหมด 20 รายการ เพื่อให้ทางบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ทำการติดตั้งระบบ Internet of Things (IOT) ให้แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจร่วมโครงการ

Facebook: DroneTTC สถาบันฝึกนักบินโดรน
E-mail: iddm@iddrives.co.th โทร: 098-2610126
ที่อยู่: 100 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ 10170
Line ID: @dronettc (มี @ข้างหน้าด้วยค่ะ)

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด