เกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ DEPA จัดอบรมสอนนักบินโดรนเพื่อการเกษตรแบบมืออาชีพ ภายใต้สถาบันอากาศยานไร้คนขับ Drone TTC (โดรน-ทีทีซี) โดยบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด

วันที่ 5 เมษายน 2565 จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสอนนักบินโดรนเพื่อการเกษตรแบบมืออาชีพ
โดยมี นาง ธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ฯ และดร.อภิชาติบุตร รอดยัง รักษาการผู้จัดการสาขาภาคกลางตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เข้าร่วมพบปะเกษตรกร สำหรับวัตถุประสงค์การอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้อากาศยานไร้คนขับ ภายใต้สถาบันอากาศยานไร้คนขับ Drone TTC (โดรน-ทีทีซี) โดยบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด โดยมี คุณสุทธิสมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการ นางฉายแสง แก้วก่า ฝ่ายขายและการตลาด(Sales and Marketing Department) นายกิตติพงษ์ คงนิธิมุทรเมธา ผู้จัดการฝ่าย (training drones) นายอธิกพล วารีจันทร์ ครูฝึกโดรน(Instructor training drones) ให้การอบรมแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ จำนวน 30 ราย เพื่อให้สามารถใช้งานโดรนได้อย่างถูกวิธี ส่งเสริมให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และบุคลากร มีทักษะดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การเกษตรแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร

โดรน (Drone) เพื่อการเกษตร ถูกนำมาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลา แรงงาน โดยสามารถพ่นยา/ปุ๋ย การรดน้ำ การให้ฮอร์โมน การถ่ายภาพวิเคราะห์ หรือตรวจโรคพืช และควบคุมคุณภาพการผลิตได้อย่างแม่นยำ สามารถทำงาน โดยขึ้นบินครั้งหนึ่งได้ 20-25 ไร่ต่อชั่วโมง นับเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ ทำให้โดรนเพื่อการเกษตรเข้ามามีบทบาทในลักษณะของการทำการเกษตรแบบแม่นยำมากขึ้น
สำหรับโครงการโดรนเกษตรวิถีใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี สู่เมืองอัจฉริยะ ถือเป็น 1 ใน 7 โครงการของจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 140,910 บาท จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับสถาบันอากาศยานไร้คนขับ Drone TTC (โดรน-ทีทีซี) โดยบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด และในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านใหม่ ที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ และผ่านการอบรมแบบเข้มข้น จะได้นำความรู้ไปใช้บินโดรนจริงในการทำการเกษตร


โครงการโดรนเกษตรวิถีใหม่ คือ โครงการที่สนับสนุนการนำโดรนมาเป็นทางเลือกสำหรับเป็นเครื่องมือช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลา และลดการใช้แรงงานคน ซึ่งตอบโจทย์ส่งเสริม สนับสนุน การปรับเปลี่ยนสู่เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกได้อย่างน้อยร้อยละ 7 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 500,000 บาทต่อปี ลดต้นทุนการเพาะปลูก (เวลาและแรงงานที่ใช้) ลงได้ร้อยละ 30 คิดเป็น มูลค่าประมาณ 1,000,000 บาทต่อปี

Facebook : DroneTTC สถาบันฝึกนักบินโดรน
E-mail : iddm@iddrives.co.th โทร: 098-2610126

Line ID : @dronettc (มี @ข้างหน้าด้วยค่ะ)
ที่อยู่ : 100 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ 10170

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด