กรมเทคโนโลยี ดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สปป.ลาว เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ท่านสุลิยา แสงดาลาวง รองหัวหน้ากรมเทคโนโลยี ดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สปป.ลาว เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเพื่อนำไปพัฒนาปรับใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนภายในประเทศ 

โดยมีคุณทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ให้การต้อนรับพร้อมคณะทีมงาน อีกทั้งยังให้ข้อมูลทางด้านนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อีกด้วย

และวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.ทางคณะกรมเทคโนโลยี ดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สปป.ลาว เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสถานีขนส่งอัจฉริยะ Smart Bus Terminal Plus ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด