เล่นโทรศัพท์ ขณะขับรถ มีโทษปรับ!!

เล่นโทรศัพท์ ขณะขับรถ มีโทษปรับ!! 

“ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาเท่านั้น โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย ผู้ขับขี่ จำเป็น !! ต้องมีสติ สมาธิตลอดเวลาในการใช้มือทั้งสองข้างควบคุมรถ” 
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะที่หยุดรถตามสัญญาณจราจรไฟสีแดงโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมตามข้อยกเว้นดังกล่าว เป็นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระหว่างการขับรถ และเป็นความผิดตามมาตรา ๔๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๖ ใครฝ่าฝืนมีสิทธิ์ ถูกจับปรับตามกฎหมาย
จับปรับได้ทุกกรณี รวมถึงการแปะติดเอาไว้ที่พวงมาลัย หรือวางตั้งเอาไว้บนเคสก็ตาม

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด