สถาบันสอนขับรถ ไอดีไดร์ฟเวอร์ จัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย แคมปัสทัวร์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย แคมปัสทัวร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 ให้แก่นักเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนดังกล่าว

กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ซึ่ง สถาบันสอนขับรถ ไอดีไดร์ฟเวอร์ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องของผู้ขับขี่ในช่วงวัยหนุ่มสาว เพื่อสร้างความมั่นใจและสังคมที่ปลอดภัยของเยาวชนในประเทศไทย

นักเรียนและครูผู้สอนจำนวนกว่า 200 คนได้รับการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันสอนขับรถ ไอดีไดร์ฟเวอร์ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการอบรมและฝึกสอนการขับขี่ ในระหว่างการอบรม นักเรียนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติตนในสภาพแวดล้อมบนท้องถนน เช่น การเร่งความเร็วอย่างปลอดภัย การเบรกที่ถูกต้อง การเลี้ยวที่เหมาะสม และการใช้เส้นทางอย่างปลอดภัย

นายศราวุธ นาเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 ได้แสดงความยินดีและขอบคุณทางสถาบันสอนขับรถ ไอดีไดร์ฟเวอร์ ที่มอบโอกาสแก่นักเรียนและครูผู้สอน โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแบบอย่างในการขับขี่อย่างปลอดภัย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยนี้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทไอดี ไดรฟ์ สามารถติดต่อได้ที่:

ชื่อ: นางสาว สุวนันท์ ช่วยรักษา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานสถาบันสอนขับรถ
บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์: 062-3969245 / 064-6219132
อีเมล: iddrivercenter@iddrives.co.th

เกี่ยวกับบริษัทไอดี ไดรฟ์:
     บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตภายใต้สังกัดกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม โดยมีมาตรฐานรับรอง และผ่านการประกันคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้บริหารสถาบันสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ทั้งหมด ได้เปิดหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยตั้งแต่รถจักรยานยนต์  รถยนต์  รถบรรทุก  รถเทรลเลอร์ รถขนส่งวัตถุอันตราย  และการเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านการขนส่ง ทุกหลักสูตรสามารถสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด