คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เข้าร่วมหารือกับ ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมและวิจัยมิตรผล

คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เข้าร่วมหารือกับ คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมและวิจัยมิตรผล เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่เน้นการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมการเกษตร

ผู้บริหารของ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด และ คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมและวิจัยมิตรผล ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ไม่เพียงแค่สำหรับธุรกิจของทั้งสองฝ่าย แต่ยังสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและผลิตอาหารอย่างยั่งยืนในอนาคต

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด