ข้อมูลผู้สมัคร

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท ไอดี ไดร์เวอร์ จําากัด จะไมให้ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวม ไว้โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเรา เพื่อการดําาเนินการภายในเท่านั้น เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา

เอกสารที่ต้องใช้