ไอดี ไดร์ฟเวอร์ เข้าร่วมโครงการ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ เข้าร่วมโครงการ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินโครงการ วัยทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ภายใต้นโยบายลดโรค เพิ่มสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากร วัยทำงานมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ให้ปลอดภัยจาก การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีสุขภาพจิตดี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด


ย้อนกลับ