สร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดอบรมวินัยจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ร่วมกันเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎี ก่อนนำเด็กนักเรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการให้ทราบถึงกฎวินัยจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ เครื่องหมายบนพื้นทาง สัญญาณจราจร รวมทั้งกฎหมายเบื้องต้น ให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนต่อส่วนรวม เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน


ย้อนกลับ