ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยแก่นักเรียนในสถานศึกษา


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยแก่นักเรียนในสถานศึกษา สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน และวินัยจราจร เพื่อสร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงด้านความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊กย้อนกลับ