ปตท ร่วมกับ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ขับดี มีสุข ทุกเส้นทาง


ปตท ร่วมกับ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ขับดี มีสุข ทุกเส้นทาง
ใน "โครงการอบรมหลักสูตรการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย ได้ใบอนุญาตขับขี่(Good Rider)"
ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก


ย้อนกลับ