ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ไอดีไดร์ฟเวอร์ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ“จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”


คุณธนภร ธนวันต์กิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการตลาดและนวัตกรรม คุณณัชชา แสงสุรศักดิ์ เลขานุการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ“จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อน้อมนำแนวคิดและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอสม่ำเสมอปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 

ที่มา คลิ๊ก


ย้อนกลับ