ไอดี จัดอบรมสอนวินัยจราจรเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดอบรมสอนวินัยจราจรเบื้องต้น ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก


ย้อนกลับ