เล็งขึ้นค่าปรับไม่สวมหมวกนิรภัยเป็น 1,500 บาท !!


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจจราจร ได้มีการแถลงผลการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาจราจร และลดอุบัติเหตุบนถนนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามโครงการ "กรุงเทพมหานครเมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% "

จากผลการปฎิบัติการแก้ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของตำรวจนครบาล มีประชาชนที่กระทำความผิดซ้ำในการไม่สวมหมวกที่พบว่าก็ยังมีอยู่ในหลายพื้นที่โดยการลงโทษนั้นนอกจากกฎหมายที่ลงโทษผู้ที่ขับขี่แล้ว ตำรวจจะเน้นการลงโทษกับผู้ที่ซ้อนท้ายมอไซต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยด้วยพร้อมกับจะเพิ่มค่าปรับสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย 
จากค่าปรับ 1,000 บาท 
ขอปรับเพิ่มค่าปรับขึ้นเป็น 1,500 บาท

 ที่มา คลิ๊ก


ย้อนกลับ