งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน):TPQI

"TPQI Day - พลิกโฉม สคช." "ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ" พิธีเปิดโดยประธานในพิธี รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Grand Diamond ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี


ย้อนกลับ