อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบคลังข้อสอบ (Test Bank)


อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบคลังข้อสอบ (Test Bank) เพื่อรองรับระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System ฉบับปรับปรุง)" ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก


ย้อนกลับ