ผู้ประกอบการรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ต้องติดสติกเกอร์สะท้อนที่ตัวรถ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่


เริ่มแล้วนะครับ สำหรับกฏหมายจราจร ให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ต้องติดสติกเกอร์สะท้อนที่ตัวรถ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

1).กฏหมายบังคับให้รถที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ต้องติดสติกเกอร์สะท้อนแสง 
2).สำหรับรถที่จดทะเบียนก่อน 1 มกราคม 2561 ที่ติดแล้วแต่ติดไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขภายใน 1 มกราคม 2562
3).สำหรับที่จดทะเบียนก่อน 1 มกราคม 2561 ที่ติดถูกต้องแล้ว แต่ใช้วัสดุไม่เป็นไปตามกำหนด ให้แก้ไขภายใน 1 มกราคม 2563

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

ที่มา https://www.dlt.go.th/th/public-news/


ย้อนกลับ