การอบรมหลักสูตรแนวทางการตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน


โรงเรียน ไอดีไดร์ฟเวอร์ ลําลูกกา ปทุมธานี บริหารงานโดยบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด
เข้าร่วม "การอบรมหลักสูตรแนวทางการตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน" ของ 
กรมการขนส่งทางบก ที่ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
ย้อนกลับ