การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 ที่บริษัทไอดีไดร์ฟเวอร์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561


กิจกรรม การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 ณ บริษัทไอดี ไดร์ฟเวอร์ จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561    

หัวข้อการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561

ภาคทฤษฎี

   - แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิง
   - แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีอพยพหนีไฟ
   - การค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

ภาคปฏิบัติ

   - การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง 
     และการดับเพลิงประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานประกอบการ
   - การฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของสถานประกอบการ
   - การฝึกการค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก


ย้อนกลับ