ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมของสถาบันลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มีคลิป)


ผู้เข้าฝึกอบรมทั้งไทยและต่างชาติได้แก่ : กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียตนาม ในโครงการ Regional Training Program on Sustainable Transport Logistics Planning and Management (ของสถาบันลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพื่อให้เกิด ความร่วมมือ MOU Bussiness Matching) *เยี่ยมชม ID Drives Co.,Ltd. : เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขาแก่งคอย สระบุรี


ชมคลิปคลิกเลย https://youtu.be/fHLiVK2CSdQ

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก


ย้อนกลับ