ข่าวดี....ผู้เคยมีใบขับขี่มาแล้ว สามารถเรียนกับไอดีฯ ได้แล้ววันนี้


รู้หมือไร่ เอ้ย! รู้หรือไม่.....สำหรับผู้ที่เคยมีใบอนุญาตขับขีมาแล้วแต่ขาดเกิน 1ปี หรือ 3 ปีก็ตามหรือผู้มีใบอนุญาตและยังไม่หมดอายุ
สามารถเรียนขับรถที่ไอดีไดร์ฟเวอร์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ย้อนกลับ