การอบรม พัฒนาศักยภาพการขับขี่อย่างมืออาชีพ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการขับขี่อย่างมืออาชีพ Defensive Riding Course  

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สถาบันสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์

รูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก
ย้อนกลับ