ทดสอบเพื่อขอรับรองใบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาพนักงานขับรถขนส่ง บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด


บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด 
ได้จัดให้มีการทดสอบเพื่อขอรับรองใบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาพนักงานขับรถขนส่ง Professional Driver Certificate ที่ สถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขาลำลูกกา บริหารงานโดย  บจก.ไอดีไดรฟ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก


ย้อนกลับ