บันทึกความร่วมมือ (MOU)มหาวิทยาลัยศรีปทุมและสถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU)กับสถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์  (บริหารงานโดย บจก.ไอดีไดรฟ์ ) จัดฝึกอบรมโครงการ Smart Logistics Via Smart Driver เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดขอนแก่น

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก


ย้อนกลับ