ไอดีไดร์ฟเวอร์ บริหารงานโดย บริษัทไอดีไดร์ฟ จำกัด สนับสนุนงานแรลลี่การกุศล ของสมาคมนักเรียนเก่าแก่นนครวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นี้


ไอดีไดร์ฟเวอร์ บริหารงานโดย บริษัทไอดีไดร์ฟ จำกัด สนับสนุนงานแรลลี่การกุศล  ของสมาคมนักเรียนเก่าแก่นนครวิทยาลัย
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นี้
ย้อนกลับ