กิจกรรมลงนาม MOU วินัยจราจรแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน(มีคลิป)


เมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม บจก.ไอดีไดร์ฟเวอร์ โรงเรียนสอนขับรถยนต์และสอบใบขับขี่ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกิจกรรมอบรมสอนวินัยจราจรเบื้องต้น ให้แก่นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนในเขต อ.เมืองขอนแก่น โดยมี นายกฤษดา มะลิซ้อน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น นายอภิชัย จำปานิล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ขอนแก่น นางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย ผู้บริหารสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ และผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้ง 20 แห่ง ร่วมกิจกรรม

หลังจากนี้ ทางโรงเรียนสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ พร้อมด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประสานงานกับโรงเรียนที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตก พร้อมกับจัดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเข้าไปอบรมวินัยการจราจรเบื้องต้น ให้แก่เยาวชน และนักเรียน ตามโรงเรียนแต่ละแห่งได้มีความรู้ความเข้าใจในวินัยการจราจร เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่วางไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม 


ย้อนกลับ