อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการสอบใบขับขี่ภาคทฤษฏีด้วยระบบ e-classroom


อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการสอบใบขับขี่ภาคทฤษฏีด้วยระบบ e-classroom โดย กรมการขนส่งทางบก ณ บริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
ชมคลิปคลิ๊กเลย

ย้อนกลับ