โครงการ"โรงเรียนเอกชน จิตอาสา ทำความดี เพื่อแผ่นดินไทย" ประจำปี 2560


โครงการ"โรงเรียนเอกชน จิตอาสา ทำความดี เพื่อแผ่นดินไทย" ประจำปี 2560 ได้ส่งมอบอาคารห้องสมุด " การศึกษาเอกชน รวมใจจิตอาสา" งบประมาณ 200,000 บาท และ. มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน 66 ทุน , ถุงยังชีพประชาชนยากจน , ปลูกป่าชุมชน , มอบชุดเครื้องคอมพิวเตอร์ใหม่ , มอบหนังสือเข้าห้องสมุด , ซ่อมแซมวัด , ถวายเพลและปัจจัยแด่พระสงฆ์ 9 รูป..รวมงบประมาณทั้งโครงการ 350,000 บาท.....ได้เสร็จสิ้นแล้ว ด้วยความประทับใจ..และรอยยิ้มอันอิ่มเอิบในบุญและการเป็นผู้ให้....ของทุกท่าน ที่ได้เดินทางมาร่วมมอบในครั้งนี้....ผมขอกราบขอบพระคุณ ทุกท่านทั่วประเทศไทย ที่ได้มีส่วนร่วมกัน บริจาคเงิน และอุทิศใจ อันบริสุทธินี้....ขอผลบุญที่ได้ทำร่วมกัน ขอให้ทุกท่านและคนที่ท่านรัก พบเจอแต่ความสุข ปราศจากโรคภัย  เจอแต่คนดี มีความร่ำรวย เงินทองใหลมาเทมา..เป็นผู้ที่มีอันจะให้ คนที่ขาดโอกาส ตลอดไป  สาธุๆ อนุโมทนาบุญ....เราจะทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย ตลอดไปย้อนกลับ