กิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ถนน ที่โรงเรียนสาธิตมอดินแดง


กิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ถนน ที่โรงเรียนสาธิตมอดินแดง
ขอขอบพระคุณอ้อ จากสำนักงานขนส่งทางบก จังหวัดขอนแก่น สำหรับการสนับสนุน Mascot และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมให้กับโรงเรียนสาธิตมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560


ย้อนกลับ