คณะ ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก (UN ) มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขา ถนนเลี่ยงเมือง จังหวัดขอนแก่น


สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้พาคณะ ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก (UN ) มาศึกษาดูงานสอนขับรถโดยสาร และรถบรรทุกขนส่ง ณ โรงเรียนสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขา ถนนเลี่ยงเมือง จังหวัดขอนแก่น


ย้อนกลับ