การประชุมโรงเรียนเอกชน เพื่อคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการ จัดประชุมโรงเรียนเอกชนในสังกัด เพื่อคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา เอกชนจังหวัดขอนแก่น 

โดย ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนฮั้วเคี้ยววิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น


ย้อนกลับ