เจ้าหน้าศูนย์รัตนาภาฯขอนแก่น มาศึกษาดูงานระบบ KST ณ สถาบันสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟ เวอร์ ขอนแก่นย้อนกลับ