บริจาคเครื่อง AED กระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ แก่โรงพยาบาลขอนแก่น


   บริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ จำกัด

       ผู้บริหารบริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น ช่วยเหลือได้มากขึ้น จึงได้บริจาค เครื่อง AED กระตุกหัวใจ ไฟฟ้าอัตโนมัติ มูลค่า 50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย


ย้อนกลับ