ท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดร.วีระพงศ์ แพสุวรรณ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์


ท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 ดร.วีระพงศ์  แพสุวรรณ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์

ย้อนกลับ