ท่านปลัดกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ(อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)และคณะรองอธิบดีได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์


ท่านปลัดกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ(อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)และคณะรองอธิบดีได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์
ย้อนกลับ