พิธีรับมอบระบบการบริหารจัดการประชุมในส่วนของการลงทะเบียนประชุม ให้สำนักงานจังหวัดขอนแก่นเป็นสำนักงานอัจฉริยะ 4.0 เป็นสำนักงานไร้กระดาษ


บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ให้สำนักงานจังหวัดขอนแก่นเป็นสำนักงานอัจฉริยะ 4.0 เป็นสำนักงานไร้กระดาษ

วันที่ 26 กันยายน 62 ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบระบบการบริหารจัดการประชุมในส่วนของการลงทะเบียนประชุมเพื่อ ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้กระดาษ 100% จากผู้แทนบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด


สำหรับโปรแกรมการบริหารจัดการประชุมสามารถทำงานได้ดังนี้
การลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้งานด้วยบัตร RFID/ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์/รหัสส่วนตัว/เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนได้ภายใน 10 วินาที สามารถลงทะเบียนได้ทั้งออนไลน์/ออฟไลน์ อนาคตเพิ่มการลงทะเบียนด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image processing)
รายงานการลงทะเบียน พื้นเป็นฐานข้อมูลการจัดเก็บ สืบค้น จัดเรียง หลังจากลงทะเบียนแล้ว ข้อมูลจะจัดเรียงการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ แบบเรียลไทม์ตามตำแหน่ง หน่วยงาน เวลา พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และมีฟังก์ชั่นบริหารจัดการเองได้ตามความเหมาะสม

บริษัทไอดีไดรฟ์จำกัด ขอขอบคุณที่ให้โอกาสระบบการบริหารจัดการประชุม ในส่วนของการลงทะเบียนประชุม และบริษัทฯพร้อมจะพัฒนาระบบต่อไปเพื่อให้ใช้งานในฟังก์ชั่นอื่นเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานจังหวัดขอนแก่น มากขึ้นต่อไป


ดูภาพเพิ่มเติม คลิก


ย้อนกลับ