กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด รับโล่เกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019" ภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ


คุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ได้รับพิจารณาคัดเลือกในพิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 " (Quality persons of the year 2019) "บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ" จากหม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภานุพันธุ์) กรโกสียกาจ ประธานในพิธี จัดขึ้นโดยคณะกรรมการมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)


ย้อนกลับ