พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English) และระบบติวสอบออนไลน์


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 พร้อมด้วยนางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English) และระบบติวสอบออนไลน์ให้กับโรงเรียนทั้ง 127 แห่งในเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 เพื่อยกระดับการศึกษาสู่ Smart Education 

โดยมี ผอ.โรงเรียนในเขตพื้นที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและรับฟังการแนะนำการใช้งานระบบโปรแกรมติวออนไลน์จากคุณกิตติพงศ์ คงนิธิมุทรเมธา ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัลมาร์เก็ตติ่ง บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด

โดยคุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัดระบุว่าทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและสถาบันการศึกษาจึงได้พัฒนาระบบโปรแกรม Geekkzone ขึ้นภายใต้ Smart Education ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Khonkaen Smart City ระบบโปรแกรม ดังกล่าวจะช่วยลดการขาดโอกาสในการได้รับความรู้ ให้นักเรียน ประชาชนทุกระดับ สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความมั่นคงปลอดภัย ลดต้นทุนในการสอนและการติวสอบ นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี


ขณะที่ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 กล่าวว่าจากแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาสู่ Smart Education ของบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัดนับเป็นแนวทางที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับการศึกษาสู่ Smart Education ของประเทศต่อไป
ดูคลิปเพิ่มเติม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :

สำนักข่าว MGR Online อีสานบ้านเฮา : อ่านข่าวเพิ่มเติม

สำนักข่าว MGR ONLINE : อ่านข่าวเพิ่มเติม

สำนักข่าว อีสานไทยแลนด์นิวส์ : อ่านข่าวเพิ่มเติม


ย้อนกลับ