พิธีมอบโล่ให้กับผู้ทำคุณความดี แก่กระทรวงแรงงาน ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 23 กันยายน 2562


วันที่ 23 กันยายน 2562 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และประธานนักศึกษา (Digital CEO รุ่นที่ 1 ) มอบโล่ให้กับผู้ทำคุณความดี แก่กระทรวงแรงงาน ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงแรงงาน โดยมีนักศึกษาDigital CEO รุ่นที่ 2 ได้รับโล่นี้ ได้แก่ คุณวัฒนา พุฒิชาติ(พี่เฒ่า) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย(พี่แอ๊ด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด 

๏ปฟ


ย้อนกลับ