บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด มอบน้ำดื่มและเงินบริจาค 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 21 กันยานยน 2562 บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค และเงินบริจาค 10,000 บาท ณ ศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก


ย้อนกลับ